+90 850 532 724 5       
   +90 532 768 20 09       
   support@render724.com       
                                       
HATA KODLARI
Message Description Fix
The scene does not contain ANY objects! Sahne boş ve Render724'e gönderilmemelidir. Geçerli bir sahne yükleyin veya nesneleri oluşturun / birleştirin, ardından tekrar deneyin.
Maxwell is the renderer and the current view is NOT a Camera. Maxwell renderer aktif bir kamera sayesinde render alabilir, viewport ile başarılı bir render alamamaktadır. Hata mesajına çift tıklayın ve "Select By Name" penceresini açın. Geçerli viewport değiştirmek için bir kamera seçin.
The scene contains objects or groups with the same name as a camera! Sahne, bir kamera ile aynı isimde "Object" yada "Group" içeriyor. Kamera olarak bu nesnelerin kamera açısı olarak kullanılması yanlış sonuçlara neden olabilir. Sahnenizdeki kamera ismi ile aynı olan "object" ve "group" isimlerini yeniden adlandırın.
Maxwell is the renderer and the Render Time Output is set to a SINGLE FRAME! (Check is currently disabled in Submitter) Maxwell Renderer ile Renderfarmda tek kare render işleri desteklenmemektedir. Hata mesajına çift tıklayın ve "Rendering Output Time" animasyon olarak değiştirin.
Render Output Path length exceeds 255 characters! "Save File" dosya yolunun 255 karakterden kısa olduğundan emin olun. Hata mesajına çift tıklayın ve "Render Scene Dialog" penceresini açarak yeni kaydetme yolu tanımlayın.
Render Elements Output Path length exceeds 255 characters! "Render Element" dosya yolunun 255 karakterden kısa olduğundan emin olun. Hata mesajına çift tıklayın ve "Render Scene Dialog" penceresini açarak yeni kaydetme yolu tanımlayın.
Duplicate Render Elements saving to same File Found! 1 veya daha fazla "Render Element" aynı dosya yoluna ve dosya adıyla kaydedilir. Hata mesajına çift tıklayın ve "Render Scene Dialog" penceresini açarak yeni aynı isimdeki "Render Element" ismini değiştirin.
Scene Object(s) contain names > 255 characters! 1 veya daha fazla "Object Name" uzunluğu 255 karakterden fazladır. Max yavaş çalışmasına ve kitlenebilmesine sebep olmaktadır. Stabiliteyi sağlayabilmek için "Object Name" karakter uzunluğunu kısaltın.
Corrupt Group(s) detected in your Scene! Sahnenizdeki bir ve daha fazla "Group" içerisinde herhangi bir "Object" yoktur. Hatanın otomatik olarak giderilebilmesi için hata mesajına çift tıklayın. Sonuçlar "Sanity Check" penceresinde görüntülenecektir.
V-Ray Save Raw Image File is Enabled, but Raw Image File Path is Empty! "V-Ray VFB Save Raw Image File" aktif durumda ancak dosya kaydetme yolu bulunamadı! Hata mesajına çift tıklayın ve "Render Scene Dialog" penceresini açarak geçerli bir dosya kaydetme yolu girin.
V-Ray Save Separate Render Channels is Enabled, but Separate Render Channels File Path is Empty! "V-Ray VFB Save Separate Render Channels" aktif durumda ancak dosya kaydetme yolu bulunamadı! Hata mesajına çift tıklayın ve "Render Scene Dialog" penceresini açarak geçerli bir dosya kaydetme yolu girin.
V-Ray VFB - [Region render] button should be Disabled! "V-Ray VFB" penceresindeki [Region render] butonu devre dışı bırakılmalıdır. Hata mesajına çift tıklayın ve VFB penceresindeki [Reigon Render] butonunu devre dışı bırakın.
V-Ray VFB - [Track mouse while rendering] button should be Disabled! "V-Ray VFB" penceresinde [Track mouse while rendering] buttonu devre dışı bırakılmalıdır. Hata mesajına çift tıklayın ve VFB penceresindeki [Track mouse while rendering] butonunu devre dışı bırakın.
V-Ray VFB - Render Region is outside the bounds of the current render resolution! "V-Ray VFB" penceresinde [Region Render] boyutu mevcut render çözünürlüğünün dışındadır. Hata mesajına çift tıklayın ve VFB penceresindeki [Reigon Render] butonunu devre dışı bırakın.
V-Ray - AA Render mask selection is currently invalid, which will cause the render to hang! V-Ray Image Sampler (AA) ‘Render mask’ seçimi şuanda boş veya geçersizdir, bu durum render işinin askıya alınmasına neden olabilir. Render işini Render724'e göndermeden önce geçerli bir ‘Render mask’ seçimi kullanıldığından emin olun.
‘Select GPU Devices’ syntax is invalid! Trailing ‘commas’ if present, should be removed. Takip eden virgüller kaldırılmalıdır. Geçerli Örnekler: 0 veya 2 veya 0,1,2 veya 0,3,4 vb. GPU sıralaması "Select GPU Devices" metin alanına girildiği şekilde geçerli olduğundan emin olun.
If using ‘Select GPU Devices’, then ‘Concurrent Tasks’ must be set to 1! GPU aygıt kimliği eşlemesi görevinden dolayı, "Select GPU Devices" seçeneğini kullanıyorsanız eşzamanlı görevlerin 1 olarak ayarlandığından emin olun. Hata mesajına çift tıklayın ve eşzamanlı görevleri 1 olarak tıklayın.
At least one camera name has whitespace, newline, or tab at start/end of camera name. Sahnedeki bir veya daha fazla kameranın, kamera adının başında veya sonunda tanımlanamayan "kötü’ karakterler vardır. Hata mesajına çift tıklayın ve tespit edilen "kötü" karakterleri yeniden düzenleyin.
Message Description Fix
The current Scene Name is Untitled. MAX dosyası kaydedilmedi. Render724'e başlıksız bir sahne göndermek mümkün olsa da, bu iyi bir uygulama değildir. Hata mesajına çift tıklayarak "Save As" penceresini açın ve dosyanızı sabit diske kaydedin.
The current view is NOT a camera. "Active Viewport" kamera açısı değildir. Hata mesajına çift tıklayarak "Select By Name" dialog penceresini açın ve bir kamera seçin.
The Render Time Output is set to SINGLE FRAME! Render724'e tek kare render işleri gönderilse de, kullanıcıların %99'u animasyon projeleri gönderirler. Hata mesajına çift tıklayarak "Render Setup" penceresini açın ve "Time Output" seçeneklerini kontrol ederek değiştirebilirsiniz.
The Render Output Path appears to point at a LOCAL DRIVE! Her sunucu üzerinde yerel olarak kaydetmek teknik olarak mümkün olsa da, kötü bir fikirdir. Tüm sunucular "Render Output" dosyalarını ağdaki merkezi bir yere kaydetmelidir. Şuanda yerel disk olarak kabul edilir. Hata mesajına çift tıklayarak "Render Setup" penceresini açın ve geçerli bir yol seçin.
The Render Output File Name ends with a DIGIT - trailing numbers might fail. Dosya ismi bir, iki veya üç basamaklı olarak kaydedilecektir. Bu dosya ismine geçmek 4 tane daha rakam ekleyecektir ve diğer uygulamalarda ardışık dosyaları zor veya imkansız hale getirecektir. Bu kontrol, sadece tip AVI veya MOV olmadığında yapılır ve ardışık dosyalara render yapılırken 3dsmax ile değiştirilecek olan 4 adet sondaki hatayı görmezden gelir. Hata mesajına çift tıklayarak "Render Setup" penceresini açın ve dosya adının sonuna alt çizgi ekleyin. Örnek: "z:\temp\test123.tga" dosya adını "z:\temp\test123_.tga" olarak değiştirin.
The Render Output will not be saved to a file. "Render Scene Dialog" checkbox devre dışı olduğunda render çıktıları kaydedilmez. Hata mesajına çift tıklayarak "Render Setup" penceresini açın ve "Save File" checkbox aktif edin.
The Render Time Output is NOT set to single frame, and Remove Filename Padding is enabled! Animasyonları oluştururken, dosya adı sıralamasının doğru oluşturulduğundan emin olmak için dosya adı sonuna "filename padding" eklenmektedir. Hata mesajına çift tıklayarak "Render Output" penceresini açın ve ayarlarınızı kontrol edin. Projeniz bir animasyon ise uyarı mesanı gözardı edebilirsiniz. (file.1000.png, file.1001.png)
One or more Render Element Save File Paths are EMPTY! (V-Ray? - Disable the Individual RE) Her bir "Render Element" için bir "Output File" seçildiğinden emin olun! V-Ray Frame Buffer ve tüm Render Element'ler devre dışı bırakılmışsa, Check Scene'i onaylayın! Hata mesajına çift tıklayarak "Render Setup" penceresini açın ve sorunu manual olarak çözün yada hatayı gözardı edebilirsiniz.
Camera Match Background Image(s) in your Scene. Right-click to REMOVE these ref. bitmaps! Sahne kameranızdaki arka plan görüntüleri, sahne dosyanızdaki gereksiz bitmap referanslarına neden olur. Hata mesajına çift tıkladığınızda sanenizdeki tüm kameralardaki herhangi bir arkaplan resmi silinir.
Alpha Channel will NOT be stored if saving *.tga file @ 16/24bit depth! Select 32bit for Alpha! TGA dosyasının alfa kanalı desteklediğinden emin olmak için TGA dosya formatı seçeneklerinde 32bit'i seçtiğinizden emin olun. Kaydedilecek TGA dosyasının bit derinliğini manuel olarak yapılandırmanız için "Render Scene" penceresini açtığınızda hata mesajını çift tıklayın.
V-Ray IMAP File (*.vrmap) set to ‘From File’ is missing / invalid file path! "V-Ray GI sekmesinde, IMAP File" dosyası kayıp yada geçersiz bir dosya yolu tanımlanmış. Hata mesajına çift tıklayarak "Render Setup" penceresini açın ve geçerli bir dosya yolunu manuel olarak girin.
V-Ray Photon File (*.vrpmap) set to ‘From File’ is missing / invalid file path! V-Ray GI sekmesinde, "Photon File" dosyası kayıp veya geçersiz bir dosya yoluna ayarlanmış. Hata mesajına çift tıklayarak "Render Setup" penceresini açın ve geçerli bir dosya yolunu manuel olarak girin.
V-Ray LC File (*.vrlmap) set to ‘From File’ is missing / invalid file path! V-Ray GI sekmesinde, "Light Cache" dosyası kayıp veya geçersiz bir dosya yoluna ayarlanmış. Hata mesajına çift tıklayarak "Render Setup" penceresini açın ve geçerli bir dosya yolunu manuel olarak girin.
V-Ray Caustics File (*.vrpmap) set to ‘From File’ is missing / invalid file path! V-Ray GI sekmesinde, "Caustics File" dosyası kayıp veya geçersiz bir dosya yoluna ayarlanmış. Hata mesajına çift tıklayarak "Render Setup" penceresini açın ve geçerli bir dosya yolunu manuel olarak girin.
Current Scene is Rendering in Active Shade Mode. Are you sure you want to Submit? Render Scene Dialog, şu anda desteklenmeyen "Aktif Shade Mode" ayarlanmış. Hata mesajına çift tıkladığınız zaman "Production Renderer" geçerli renderer olarak ayarlanacaktır.
FumeFX Sim Job? - Disable Progress Timeout MUST be ENABLED! FumeFX nodes, bu işte simulasyon yapmak için yapılandırıldı, bu nedenle Render724’ün "Progress Update Timeout" devre dışı bırakılmalıdır. Hata mesajına çift tıkladığınız zaman "Render" sekmesindeki "Disable Progress Update Timeout" onay kutusunu kontrol edecektir.
FumeFX - Sim Jobs ONLY need to be a SINGLE FRAME (ALL Frames will be Simulated) FumeFX nodes, bu işte simulasyon yapmak için yapılandırıldı, bu nedenle 3dsmax Render Time yalnızca "Single Frame" olarak ayarlanmalıdır. Hata mesajına çift tıkladığınız zaman otomatik olarak "Render Time Output" içerisindeki "Single Frame" seçeneği değişecektir.
FumeFX - Sim Jobs MUST have a MACHINE LIMIT = 1 (RUN only on 1 machine) FumeFX nodes, bu işte simulasyon yapmak için yapılandırıldı, bu nedenle Render724’ün "Machine Limit" 1 olarak ayarlanmalıdır. Hata mesajına çift tıkladığınız zaman otomatik olarak "Machine Limit" aktif getirilerek ve sunucu limiti 1 olarak ayarlanacaktır.
Render output file already has a delimiter in it! Bir veya daha fazla "output filename & path contains" dosya adında “..” içerir. Defaults.ini dosyasında ayarlanan sınırlayıcı nedeniyledir. Hata mesajına çift tıklayarak "Render Output" dosya adından ekstra sınırlandırıcıyı kaldırın.
V-Ray raw image file [DUPLICATE DOT] delimiter/user entered Bir veya daha fazla "V-Ray RAW" dosya adında “..” içerir. Muhtemelen Defaults.ini dosyasında ayarlanan sınırlayıcı nedeniyledir. Hata mesajına çift tıklayarak "V-Ray RAW" dosya adından ekstra sınırlayıcıyı kaldırın.
V-Ray raw image file [DUPLICATE DOT] fileName_addDot/user entered Bir veya daha fazla "V-Ray RAW" dosya adında “..” içerir. Muhtemelen V-Ray RAW File Browser penceresinde V-Ray'ın kendi ekleme noktası seçeneğidir. Hata mesajına çift tıklayarak "V-Ray RAW" dosya adından ekstra sınırlayıcıyı kaldırın.
V-Ray separate render channel files already have a delimiter in them! Bir veya daha fazla "V-Ray separate render channel" dosya adında “..” içerir. Hata mesajına çift tıklayarak "V-Ray separate Render Channel" dosya adından ekstra sınırlayıcıyı kaldırın.
At least one render element output file already has a delimiter in it! Bir veya daha fazla "V-Ray Render Elements" dosya adında “..” içerir. Hata mesajına çift tıklayarak "V-Ray Render Elements" dosya adından ekstra sınırlayıcıyı kaldırın.
Render Elements may overwrite each other as file paths may NOT be unique! Check! 1 veya daha fazla "Render Elements" aynı dosya yoluna ve dosya adına kaydetmek için yazılır. Submitter'da en az bir "Include" render element onay kutusunun etkinleştirildiğinden emin olun
Corona VFB - [Region render] button might need to be Disabled! Doğru render sonuçları için Corona "Region Render" alanının devre dışı bırakılması gerekebilir. Hata mesajına çift tıklayarak Corona VFB penceresindeki [Region render] düğmesini devre dışı bırakın.
Message Description Fix
The Render Output Path is NOT DEFINED! Diske hiçbir "frames" kaydedilemez. Yalnızca "Render Element"lerin kaydedilmesini istiyorsanız buna izin verilir. Uyarı mesajına çift tıklayın ve "Render Scene Dialog" penceresini açarak geçerli bir dosya kaydetme yolu girin.
The Render Output is set to a MOVIE format. Dosya uzantısı bir "MOVIE" formatında ayarlanmıştır. Render724, network render tekniği ile farklı sunucular kullanmaktadır. Herbir "Frame" tek bir kare MOV dosyası olarak kaydedilmektedir. Uyarı mesajına çift tıklayın ve "Render Scene Dialog" penceresini açarak tek kare image formatı seçin. (png, tga,jpg)
Not rendering final image (GI) so Restart Renderer should be disabled, and Machine Limit set to 1. “Don’t render final image” aktif durumda ancak "Machine Limit" değeri 1 olarak ayarlanmalıdır. Uyarı mesajına çift tıklayın ve "Machine Limit" değerini 1 olarak ayarlayın.
Restart Renderer Between Frames is disabled and V-Ray or Brazil is the selected renderer. "V-Ray & Brazil renderers", render sırasında bellek düzeylerinin temizlendiğinden emin olmak için yeniden başlatmaya ihtiyaç duyar. Uyarı mesajına çift tıklayın ve submitter ayarlarında yeniden başlatmayı etkinleştirin.
Viewport is currently locked, which can result in incorrect renders with Render724. 3dsMax 2009-2014'teki kilitli görünüm ayarı SDK'da yoksayıldı, ancak 3dsMax 2015'ten itibaren sabitlendi. Uyarı mesajına çift tıklayın ve "Render Scene Dialog" penceresinde kilitli viewport'u devre dışı bırakın.
Tile Rendering is enabled and the V-Ray VFB is currently on. "V-Ray VFB" etkin olduğunda Tile Rendering (single frame rendering) modunda beklenmedik sonuçlar çıkartabilir. Uyarı mesajına çift tıklayın ve "V-Ray VFB" penceresini devre dışı bırakın.
V-Ray VFB Enabled - 3ds Max ‘Render Elements’ will NOT save. This may be as intended? "V-Ray’s VFB" penceresi atif durumda ve "Seperate render channels" pasif durumdayken "Render Elementler" kaydedilemez. Uyarı mesajına çift tıklayın ve "V-Ray VFB" penceresini devre dışı bırakın. Render Elemenlerin kaydedilmesini yoksaymak istiyorsanız bu mesajı dikkate almayın.