+90 850 532 724 5       
   +90 532 768 20 09       
   support@render724.com       
                                       

İŞBU SÖZLEŞME, TARAFLARA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKLER VE TARAFLAR İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİKLERİNDE BAHSİ GEÇEN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ EKSİKSİZ, DOĞRU, ZAMANINDA, İŞBU SÖZLEŞMEDE TALEP EDİLEN ŞARTLAR DÂHİLİNDE YERİNE GETİRECEKLERİNİ BEYAN EDERLER.

1. SORUMLULUKLAR

1.1. Render724, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, mücbir sebepler dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.2. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.3. Kullanıcı, site’nin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcıya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcıların birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. GİZLİ BİLGİ

2.1. Render724, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

2.2. Render724, bazı dönemlerde kullanıcılarına kampanya bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Kullanıcılarımız bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

2.3. Kişisel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde, gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında, kullanıcı hareketlerinin izlenmesi ve bilgilendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.
Sisteme girmiş olduğunuz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka kullanıcının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

2.5. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

3. KAYIT VE GÜVENLİK

3.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve geri bildirim yapılmaksızın kullanıcı hesabı kapatılabilecektir.

3.2. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Render724 sorumlu tutulamaz.

3.3. Firmamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

4. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, v.b.) sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

5. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

6. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Render724, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

7. TEBLİGAT

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Render724’ün bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

8. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların tüm dijital (veri tabanı kayıtları, telefon, e-mail kayıtları v.b.) belgeler 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.